Almen Tutucu

Almen tutucu ( Almen holder) , almen plakasının sabitlendiği yerdir. İş parçasına göre farklı açılarda ve farklı bölgelerde sabitlenebilir. 

Belirli standartlara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir. Almen plaka , almen tutucunun yüzeyine sabitlenerek prosese uygun hale getirilir ve akabinde prosese başlanabilir.